Bài luyện hàng phím giữa


Bài luyện phím f & j
Bài luyện phím f & j

Luyện gõ 10 ngón phím f & j

Bài luyện phím cách
Bài luyện phím cách

Bài luyện dùng ngón cái

Bài luyện phím d & k
Bài luyện phím d & k

Luyện 10 ngón phím d & k

Bài luyện phím s & l
Bài luyện phím s & l

luyện gõ 10 ngón phím s & l

Bài luyện phím a & ;
Bài luyện phím a & ;

Luyện gõ 10 ngón phím a & ;

Bài luyện phím g & h
Bài luyện phím g & h

luyện gõ 10 ngón phím g & h

Ôn tập phím f j d k
Ôn tập phím f j d k

Bài luyện 10 ngón phím fjdk

Ôn tập phím f j s l
Ôn tập phím f j s l

Luyện đánh 10 ngón phím fjsl

Ôn tập phím a s l ;
Ôn tập phím a s l ;

Luyện đánh 10 ngón asl;

Ôn tập phím a g h ;
Ôn tập phím a g h ;

luyện gõ 10 ngónphím agh;

Ôn tập hàng phím giữa
Ôn tập hàng phím giữa

luyện đánh 10 ngón hàng phím giữa

Bài luyện hàng phím trên


Bài luyện phím t & y
Bài luyện phím t & y

Luyện gõ 10 ngón phím t y

Bài luyện phím r & u
Bài luyện phím r & u

Luyện gõ 10 ngón phím r u

Bài luyện phím e & i
Bài luyện phím e & i

luyện đánh 10 ngón phím ei

Bài luyện phím w & o
Bài luyện phím w & o

Luyện đánh 10 ngón phím wo

Bài luyện phím q & p
Bài luyện phím q & p

Luyện đánh phím q p

Bài luyện phím [ & ]
Bài luyện phím [ & ]

Luyện gõ 10 ngón phím []

Ôn tập phím t & y
Ôn tập phím t & y

Tập gõ 10 ngón phím t y

Ôn tập phím r t y u
Ôn tập phím r t y u

Tập gõ 10 ngón phím r t y u

Ôn tập phím e & i
Ôn tập phím e & i

Luyện 10 ngón phím e i

Ôn tập phím w & o
Ôn tập phím w & o

Luyện 10 ngón phím w & o

Ôn tập phím q & p
Ôn tập phím q & p

Tập 10 ngón phím q p

Ôn tập phím [ & ]
Ôn tập phím [ & ]

Luyện 10 ngón phím [ ]

Ôn tập hàng phím trên
Ôn tập hàng phím trên

Luyện 10 ngón hàng phím trên

Bài luyện hàng phím dưới


Bài luyện phím b & n
Bài luyện phím b & n

Tập gõ 10 ngón phím b n

Bài luyện phím v & m
Bài luyện phím v & m

Tập đánh 10 ngón phím v m

Bài luyện phím c & ,
Bài luyện phím c & ,

Tập gõ phím c dấu phẩy

Ôn tập phím x & .
Ôn tập phím x & .

Tập gõ 10 ngón phím x .

Ôn tập phím z & /
Ôn tập phím z & /

Tập gõ 10 ngón phím z /

Ôn tập phím b n v m
Ôn tập phím b n v m

Luyện phím b n v m

Ôn tập phím c , x .
Ôn tập phím c , x .

Luyện phím c x , .

Ôn tập phím z / x .
Ôn tập phím z / x .

Luyện 10 ngón phím z / x .

Ôn tập hàng phím dưới
Ôn tập hàng phím dưới

Luyện 10 ngón hàng phím dưới

Bài luyện đánh văn bản


Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Về công việc"

Bài luyện văn bản "Về công việc"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Giới thiệu bản thân"

Bài luyện văn bản "Giới thiệu bản thân"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Trường học"

Bài luyện văn bản "Trường học"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Người bố đáng kính"

Bài luyện văn bản "Người bố đáng kính"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Người mẹ yêu quý"

Bài luyện văn bản "Người mẹ yêu quý"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "tình bạn thiêng liêng"

Bài luyện văn bản "tình bạn thiêng liêng"

Bài luyện văn bản
Bài luyện văn bản "Gia đình"

Bài luyện văn bản "Gia đình"

Tập gõ máy tính 10 ngón

Máy tính là một công cụ không thể thiếu trong công việc hàng ngày, làm việc cũng như học tập và giải trí không thể thiếu thế nhưng bạn đã chắc là mình biết gõ bàn phím đúng cách và hiệu quả nhất chưa, ứng dụng Luyện tập kỹ năng đánh máy tính, gõ bàn phím bằng 10 ngón sẽ giúp bạn thuần thục hơn về bàn phím máy tính.